Poszukiwani Asystenci osób niepełnosprawnych

  • Osoba Fundacja Onkologiczna RAKIETY
  • Miasto Bochnia
  • Telefon 662598232
  • Dodano 2022.01.24

inne


Fundacja Onkologiczna RAKIETY poszukuje do współpracy Asystentów osób niepełnosprawnych do świadczenia usług na rzecz mieszkańców powiatu bocheńskiego.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie (lub własna działalność gospodarcza asystenta)

Okres zatrudnienia: luty - grudzień 2022

Wymagania wobec asystentów:
Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:
1) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji na następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej ), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub
2) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu lub
3) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

W przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także:
1) zaświadczenie o niekaralności oraz
2) pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Usługi asystencji osobistej w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
1) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
3) załatwianiu spraw urzędowych;
4) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
5) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: a.grzesiak@fundacjarakiety.plWażne do: 2023.12.08, wyświetleń: 372

nr ogłoszenia: 19645